fbpx

Privacybeleid

Uw privacy en vertrouwen is sinds onze oprichting een fundamentele waarde voor IM Creative. We zijn actief in IT, marketing & webdesign. In deze sectoren zijn privacy en dataprotectie uitermate belangrijk. In een wereld die steeds digitaler wordt, moet IM Creative echter persoonsgegevens verzamelen en verwerken om u de producten en diensten die u wenst te kunnen leveren. In dit document tracht IM CREATIVE zijn beleid uit te leggen om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen, zodat IM CREATIVE uw vertrouwen kan blijven verdienen.

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt alle specifieke informatie verstaan die betrekking heeft op een natuurlijke persoon die geïdentificeerd kan worden. Het gaat onder meer om uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, producten en diensten die u heeft gebruikt, informatie die u verstrekte via onze website of andere contactkanalen enz.

Verzamelen van persoonsgegevens

Administratieve taken rond de activiteiten van IM CREATIVE

Uw persoonsgegevens kunnen door IM CREATIVE worden verwerkt voor het uitvoeren van onze administratieve taken.
Die gegevens worden door IM CREATIVE nooit gebruikt voor marketingdoeleinden.

Opnemen van telefoongesprekken tussen de klanten van IM CREATIVE en zijn medewerkers

IM CREATIVE maakt notities van telefoongesprekken tussen bellers en medewerkers. De volgende gegevens worden geregistreerd of bewaard: de identificatiegegevens, het telefoonnummer, het gesprek, het tijdstip van de oproep, de duur van de oproep en de dienst waarop de oproep betrekking heeft.

Het opnemen van de gesprekken heeft tot doel de dienstverlening van IM CREATIVE aan de klanten te verbeteren.

50 % van de oproepen (en de bovengenoemde gegevens die ermee verband houden) wordt geregistreerd en bewaard gedurende een periode van maximaal 6 maanden, waarna de gegevens worden vernietigd.

Websites van IM CREATIVE

Uw persoonsgegevens kunnen door IM CREATIVE worden verwerkt om u feedback te bezorgen op een vraag, verzoek of klacht. De volgende gegevens worden dan verwerkt: uw naam, adres, telefoonnummer, emailadres en een omschrijving van de vraag, het verzoek of de klacht.-

Voor het gebruik van cookies verwijzen we naar ons “Cookiebeleid

Gegevensverwerking door IM CREATIVE voor directmarketingdoeleinden

Als u klant bent van IM CREATIVE, kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken – tenzij u tegen zulk verder gebruik bezwaar hebt gemaakt – om na de analyse van uw profiel contact met u op te nemen voor commerciële doeleinden, om u te informeren over onze producten en diensten.

Als u geen klant bent van IM CREATIVE, worden uw persoonsgegevens niet gebruikt voor commerciële doeleinden, tenzij u daar duidelijk toestemming voor hebt gegeven. In elk geval kunt u op elk moment uw toestemming intrekken (zie verder).

Verwerking van gegevens van kinderen

De producten en diensten van IM CREATIVE zijn niet op kinderen gericht en IM CREATIVE doet niet aan op kinderen gerichte promotie of marketing van zijn diensten. Als u denkt dat we per vergissing of onopzettelijk persoonsgegevens met betrekking tot een minderjarige hebben verzameld en gebruikt zonder geschikte toestemming (van een persoon die in staat en bevoegd is om toestemming te geven), breng ons dan op de hoogte via het inlichtingenformulier, opdat we zulke gegevens onmiddellijk van onze servers kunnen verwijderen en andere noodzakelijke correcties kunnen invoeren.

Doorgeven van persoonsgegevens

IM CREATIVE gaat niet over tot het meedelen, verkopen, doorgeven of anderszins verspreiden van uw persoonsgegevens aan partijen buiten de bpostgroep, tenzij met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst, tenzij dat wettelijk vereist wordt of tenzij u -IM CREATIVE uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dat te doen.

Daarnaast kan toegang tot uw persoonsgegevens worden verleend aan onze ICTdienstverleners die soms gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. Alle in de contractuele modelbepalingen van de EU beschreven maatregelen zijn aan deze dienstverleners opgelegd.

Bewaring van gegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van uw abonnement op onze diensten, voor zolang als wettelijk vereist, voor de termijn vereist voor het behandelen van klachten, voor de periode die is opgegeven in de informatieverklaring die werd bezorgd op het moment dat u uw gegevens heeft meegedeeld en gedurende dertig (30) dagen volgend op uw verzoek tot beëindiging.

Gegevensbeveiliging

IM CREATIVE neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, inzage of misbruik. IM CREATIVE verbindt zich er ook toe de toegang tot de persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken en toegang dus enkel te verlenen wanneer noodzakelijk. Medewerkers die toegang tot de gegevens hebben, zijn op de hoogte gebracht van hun verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging. De beveiligingsmaatregelen worden regelmatig herzien en aangepast om een passend veiligheidsniveau te garanderen.

Hoe kan u uw persoonsgegevens controleren?

Als u inzage wenst in uw persoonsgegevens, ze indien nodig wilt laten corrigeren, of als u wenst dat ze gewist worden of de verwerking ervan beperkt wordt, als u tegen de verwerking bezwaar wenst te maken, u uw toestemming wilt intrekken of gebruik wenst te maken van de gegevensoverdraagbaarheid, kunt u online via het webformulier contact met ons opnemen: http://www.imcreative.be/reachable of door een gedateerd en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs, te sturen naar het volgende adres:

IM CREATIVE
Werkmanssteeg 75
3300 Tienen

We bezorgen u binnen 30 dagen een antwoord.

Mocht u niet het verwachte antwoord op uw verzoek ontvangen, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde autoriteit in België: https://www.privacycommission.be/.

Contact

Met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij onze helpdesk: info@imcreative.be.

 

Laatst bijgewerkt: april 2019.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine informatiebestanden die de server van een website via uw browser tijdelijk opslaat op uw computer of ander toestel. Cookies hebben uiteenlopende functies: ervoor zorgen dat de website rekening houdt met de voorkeuren van de bezoeker, statistische gegevens verzamelen, de inhoud van en/of de reclame op de sites aanpassen aan de gebruiker enz.

Gebruik van cookies op IM CREATIVE websites

Er worden verschillende soorten cookies gebruikt op de websites van IM CREATIVE.

 • Verplichte en technische cookies
  Deze cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van bepaalde delen van onze websites. Bijvoorbeeld om te navigeren tussen de verschillende delen van de website en om formulieren in te vullen. Als u deze cookies weigert, zullen sommige delen van de website niet werken, of niet optimaal werken. Met deze cookies kunnen wij informatie verzamelen over het gebruik van onze websites om de inhoud en performantie ervan te verbeteren.

   

 • Functionele cookies
  Functionele cookies maken het gemakkelijker voor onze websites om te werken, een betere surfervaring van onze bezoekers te ondersteunen en ze gebruiksvriendelijker te maken. Bijvoorbeeld, deze cookies kunnen uw taalvoorkeur onthouden en of er u al gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat u bij uw volgende bezoek aan de website deze vraag niet nog eens krijgt.

   

 • Reclamecookies
  Google Analytics Cookies: 
  IM CREATIVE maakt gebruik van Google Analytics Cookies om te analyseren hoe gebruikers zijn website gebruiken. De informatie die het cookie genereert over uw gebruik van de website (waaronder uw IPadres) wordt doorgezonden aan en opgeslagen door Google. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen voor website-operatoren. Google geeft deze informatie eventueel ook door aan derden wanneer dat wettelijk vereist is of wanneer die derden de informatie namens Google verwerken.


  Albacross.com Cookies:
  Albacross helpt ons om te zien welke onderneming op onze website heeft gesurft. We zien geen persoonsgegevens maar wel in welke onderneming de bezoeker van onze website actief is. Deze gegevens worden bekeken en kunnen voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

U accepteert het gebruik van cookies, overeenkomstig dit document, wanneer u onze websites gebruikt.

U kan te allen tijde deze cookies blokkeren in uw webbrowser. Alle webbrowsers bieden de mogelijkheid om de cookies die op uw computer of ander toestel worden geïnstalleerd te beheren. Houd er wel rekening mee dat cookies blokkeren via de browserinstellingen geen enkel effect heeft op de cookies die eventueel al eerder op uw computer zijn geïnstalleerd. Als u die cookies wilt uitschakelen, moet u ze verwijderen. 

Voor meer informatie kunt u de configuratieinstellingen van uw internetbrowser raadplegen. Om meer te vernemen over cookies en onder meer te kijken welke cookies geïnstalleerd zijn en hoe u ze beheert en verwijdert, kunt u surfen naar: http://www.allaboutcookies.org/.

U kunt er ook voor kiezen om sommige of alle reclamecookies die op uw pc geïnstalleerd zijn uit te schakelen. Kijk daarvoor op: http://www.networkadvertising.org/ of  http://www.youronlinechoices.com/.

Tot slot, als u geen reclame wenst te ontvangen op basis van uw surfgedrag, kunt u de instellingen van de Google Ads Preference Manager wijzigen. Google raadt ook aan om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren.

 

Laatst bijgewerkt: april 2019.